Linked in    Google plus    Stuur een e-mail

Boeken

Basisboek APV en bijzondere wetten

Bestuursacademie Nederland

 

Module Ruimtelijke Ordening (actueel t/m 01-12-2017)

Wolters Kluwer

 

Raakvlakken RO 2010

Wolters Kluwer

 

Raakvlakken RO 2009

Wolters Kluwer

 

Raakvlakken RO 2008

Wolters Kluwer

 

Zakboek handhaving ruimtelijke regelgeving 2006

Wolters Kluwer

 

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw 2011/2012

Berghauser Pont Publishing

 

Jurisprudentie bijzondere wetten

Berghauser Pont Publishing

 

Wetteksten Openbare orde en veiligheid 

Berghauser Pont Publishing

 

Wetteksten Rampenbestrijding en externe veiligheid

Berghauser Pont Publishing

 

Wetteksten Gemeentelijke financiën en belastingen

Berghauser Pont Publishing

 

Wetteksten Burgerzaken

Berghauser Pont Publishing


Mr. C.W.M. van Alphen
Runrotstraat 27a
5386 CT Geffen

Mobiel: 06-20436364
Mail: info@vanalphenadvies.nl
KvK Oost Brabant: 17118695